Video Clip

HTV9: Bản tin Mừng phát điện thương mại Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

HTV9: Bản tin Mừng phát điện thương mại Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2

Giờ Trái đất 2019 - Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất

Giờ Trái đất 2019 - Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất

Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV

Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV

Công đoàn EVN và Genco3 đến thăm hỏi CBCNV TTĐL Vĩnh Tân Xuân 2018

Công đoàn EVN và Genco3 đến thăm hỏi CBCNV TTĐL Vĩnh Tân Xuân 2018

Tổng Công ty Phát điện 3 đảm bảo môi trường cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Tổng Công ty Phát điện 3 đảm bảo môi trường cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Tổng Công ty Phát điện 3

Tổng Công ty Phát điện 3

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn