Tin tức

Người giữ ánh sáng

Gần nửa thập kỉ mải miết đi trên chặng đường nhiều chông gai nhưng cũng thật vinh quang, suy ngẫm về cuộc đời làm công nhân ngành điện, cho đến giờ ông Nguyễn Xuân Việt (hiện đang công tác tại Phòng Kỹ thuật – An toàn thuộc Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3) vẫn thấy mình đã chọn con đường đi đúng – con đường của những người giữ ánh sáng.

Bản tin EVN số 44, tuần 2, tháng 11 năm 2019

Bản tin EVN số 44, tuần 2, tháng 11 năm 2019 gồm các nội dung chính

Bản tin EVN số 42, tuần 5, tháng 10 năm 2019

Bản tin EVN số 42, tuần 5, tháng 10 năm 2019 gồm các nội dung chính