Bản tin EVN số 29, tuần 5, tháng 7 năm 2019

* Bản tin EVN số 28, tuần 3, tháng 7/2019
* Bản tin EVN số 27, tuần 2, tháng 7/2019

Bản tin EVN số 29 tuần 5 tháng 7/2019 với các nội dung chính:

- Tháng 10/2019: Hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại Quảng Nam, Quảng Ngãi

- Thủy điện thiếu nước nghiêm trọng do hạn hán

- Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức các hoạt động tri ân nhân 72 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 

Cùng nhiều nội dung về Văn bản - Thực thi, Thông tin quảng lý, Thông tin - Chỉ dẫn,...

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn