Bản tin EVN số 27, tuần 3, tháng 7 năm 2019

* Bản tin EVN số 26, tuần 2, tháng 7/2019
* Bản tin EVN số 25, tuần 1, tháng 7/2019

Bản tin EVN số 27 tuần 3, tháng 7/2019 với các nội dung chính:

- 6 tháng đầu năm 2019: EVN cung ứng đủ điện cho đất nước

- Đảng bộ EVN tổng kết công tác Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

- Đảng ủy EVN: Tập đoàn phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 2019

- Cháy rừng tiếp diễn ở miền Trung, EVN đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện

Cùng nhiều nội dung về Văn bản - Thực thi, Thông tin quảng lý, Thông tin - Chỉ dẫn,...

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn